Správa nemovitostí Praha


Mnoho potenciálních investorů do nemovitostí odrazuje fakt, že nemovitost vyžaduje následnou péči. I na tomto poli se s důvěrou můžete obrátit na společnost Immobiliare Karlův Most. Ve své správě má více než 160 společností, jimž zajišťuje veškerou potřebnou administrativu, pojištění, dohlíží na maximální míru pronajmutí pozemků či domů za maximální možné ceny, zajišťuje jejich technickou údržbu, úklid, podniká veškeré právní korky vůči případným neplatičům, vede účetnictví včetně vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, DPH, dani z nemovitosti a provádí veškeré další úkony požadované platnou legislativou. V pravidelných intervalech své klienty informujeme o stavu jejich investice. Své starosti tak můžete zcela pustit z hlavy.